مقالات

كارتهاي هوشمند

از جديدترين تكنولوژي های شناسايي خودكار، کارتهاي هوشمند مي باشند. يك كارت هوشمند حاوي يك ميكروچيپ است كه بر روي يك كارت پلاستيكي جايگذاري گرديده

ادامه مطلب »

فركانس راديويي

بهره گيري از امواج راديويي بُعد ديگري از شناسايي خودكار مي باشد. اساس اين ايده بر ارسال سيگنال به شئ و دريافت بازتاب توسط گيرنده

ادامه مطلب »

استاندارد 128

استاندارد 128 از جمله پيشرفته ترين استانداردهای صنعتی باركد در دنيا می باشد. قابليت كد كردن تمامی حروف و اعداد را دارد و مانند استانداردهای

ادامه مطلب »

استاندارد 2of5

اين استاندارد نيز صنعتی است و از نظر دامنه اطلاعات قابل كدكردن از استاندارد39 ضعيفتر است زيرا فقط اعداد را می پذيرد. از نقطه نظر

ادامه مطلب »

استاندارد EAN13

استاندارد EAN13 كه توسط موسسه EAN ( European Article Numbering )  تدوين گرديده است . اين استاندارد برای كد ملی و اقلام صادراتی استفاده می

ادامه مطلب »
بارکد39

استاندارد 39

اين استاندارد، استانداردی صنعتی ميباشد كه در خط توليد و جهت سيستمهای اطلاعاتی داخلی يك شركت مورد استفاده قرار ميگيرد. كاراكترهای قابل استفاده در اين

ادامه مطلب »
سبد خرید