Tag Archives: برچسب

برچسب کاغذی مورد استفاده برچسب کاغذی جهت ثبت مشخصات کالا روی بسته بندی میباشد

برچسب صدفی – پی وی سی PVC مورد استفاده برچسب صدفی – پی وی سی PVC  ثبت مشخصات و شناسنامه کالا روی محصول میباشد . در بسیاری از صنایع جهت پلاک مشخصه محصول از این نوع برچسب استفاده میشود .

برچسب متال Metal برچسب متال Metal در مقابل حرارت مقاوت خوبی دارد و کاربرد آن  همانند برچسب صدفی جهت ثبت مشخصات و شناسنامه کالا روی محصول میباشد.