Tag Archives: بارکد

استاندارد های بارکد با توجه به كاربردهای متفاوت، سيستمهای توليد باركد بسياری وجود دارند که بر اساس الگوهای متفاوت، روش رمزنگاری و توليد کد در آنها با هم تفاوت دارد. بعنوان مثال درسيستم خرده فروشی اروپايی از استاندارهایEAN استفاده می شود .از معروفترين استانداردهای باركد می توان از : EAN13 -EAN 8 – 2 OF […]

برچسب کاغذی مورد استفاده برچسب کاغذی جهت ثبت مشخصات کالا روی بسته بندی میباشد