ریبون وکس رزین

Category:

ریبون وکس رزین

این ریبون نوع مقاوم تر ریبون وکس است توسط این ریبون میتوان روی برچسب های کاغذی چاپ گرفت
این ریبون در مقابل سایش مقامت بیشتری نسبت به ریبون وکس دارد .
با این ریبون میتوان روی برچسب های صدفی چاپ گرفت اما مقاومت چاپ آن زیاد نیست .

Leave a Reply