مقالات

كارتهاي هوشمند

از جديدترين تكنولوژي های شناسايي خودكار، کارتهاي هوشمند مي باشند. يك كارت هوشمند حاوي يك ميكروچيپ است كه بر روي يك كارت پلاستيكي جايگذاري گرديده

ادامه مطلب »

فركانس راديويي

بهره گيري از امواج راديويي بُعد ديگري از شناسايي خودكار مي باشد. اساس اين ايده بر ارسال سيگنال به شئ و دريافت بازتاب توسط گيرنده

ادامه مطلب »
سبد خرید