• ریبون های رنگی وکس
  ریبون های آبی - قرمز و سبز وکس
 • انواع ریبون حرارتی
  وکس ، وکس رزین ، پریموم وکس رزین ، رزین ، سوپر رزین
 • ریبون رزین رنگی
  ریبون رزین سفید جهت شبرنگ
 • ریبون وکس
  ریبون وکس در کلیه سایزها برای تمام چاپکر های برچسب

ریبون تاریخزن آبی

ریبون تاریخزن آبی بسیار مناسب جهت شرکتهای داروسازی میباشد .

 ریبون تاریخزن آبی

این ریبون مخصوص دستگاه تاریخ زن با حروف فلزی میباشد.

مقاومت بسیار عالی این ریبون باعث میشود در مقابل سایش و … پاک نشود .

در عرض 25 و 35 میلیمتر و طول 120 متر موجود میباشد