• ریبون های رنگی وکس
  ریبون های آبی - قرمز و سبز وکس
 • انواع ریبون حرارتی
  وکس ، وکس رزین ، پریموم وکس رزین ، رزین ، سوپر رزین
 • ریبون رزین رنگی
  ریبون رزین سفید جهت شبرنگ
 • ریبون وکس
  ریبون وکس در کلیه سایزها برای تمام چاپکر های برچسب

برچسب کاغذی

مورد استفاده برچسب کاغذی جهت ثبت مشخصات کالا روی بسته بندی میباشد

برچسب کاغذی

این برچسب در مقابل آب خوردگی مقاومت زیادی ندارد.

در صورت نیاز میتوان این برچسب را به رنگهای مختلف تولید نمود .
بر روی برچسب کاغذی ( بصورت شیت ) با چاپگر های لیزری هم میتوان چاپ نمود . اما به هیچ وجه توصیه نمیشود این کار یصورت مداوم انجام شود .

چاپ با چاپگر لیزری روی برچسب ضمن کیفیت پایینتر چاپ باعث افت کیفیت چسب پشت لیبل میشود زیرا چاپگر لیزری حرارت زیادی تولید میکند و باعث گرم شدن چسب میشود
توسط چاپگر های برچسب از ریبون وکس و وکس رزین جهت چاپ روی این برچسبها استفاده میشود .