• ریبون های رنگی وکس
  ریبون های آبی - قرمز و سبز وکس
 • انواع ریبون حرارتی
  وکس ، وکس رزین ، پریموم وکس رزین ، رزین ، سوپر رزین
 • ریبون رزین رنگی
  ریبون رزین سفید جهت شبرنگ
 • ریبون وکس
  ریبون وکس در کلیه سایزها برای تمام چاپکر های برچسب

برچسب وید ( گارانتی)

از برچسب وید ( گارانتی) جهت پلمپ استفاده میشود در صورت جدا شدن این برچسب نوشته های
VOID روی آن ظاهر شده و دیگر قابل چسباندن نیست .

برچسب وید ( گارانتی)
برچسب های وید در جنس های مختلفی تولید میشود( متال ، شفاف ، پلاستیکی رنگی و … )