استاندارد های بارکد

استاندارد های بارکد

با توجه به كاربردهای متفاوت، سيستمهای توليد باركد بسياری وجود دارند که بر اساس الگوهای متفاوت، روش رمزنگاری و توليد کد در آنها با هم تفاوت دارد. بعنوان مثال   درسيستم خرده فروشی اروپايی از استاندارهایEAN  استفاده می شود .از معروفترين استانداردهای باركد می توان از :

 EAN13 -EAN 8 – 2 OF 5 Chkd Mode  – Coda Bar – Code 128 – code 39 – UPC  و  Interleaved 2 of 5نام برد.

سبد خرید